O stronie


Celem stworzenia tej strony internetowej jest pozostawienie dla kolejnych pokoleń pamięci historycznej o Polakach, zamieszkałych wcześniej w Mohylewie i jego okolicach, zachowanie miejsc pogrzebu Polaków oraz pomoc w poszukiwaniu grobów przodków za pomocą sieci internetowej.

Strona była stworzona członkami Mohylewskiego Miejskiego Oddziału Związku Polaków na Białorusi.

Wyrażamy wdzięczność Panu Jerzemu (nazwisko nie jest wskazane, bo Pan Jerzy jest osobą bardzo skromną), dzięki któremu była stworzona ta witryna, bo to jego jest idea jej stworzenia. Oprócz tego włożył on wiele wysiłków w procesie oczyszczania pomników i poszukiwaniu błędów na tej stronie internetowej. Także wyrażamy wdzięczność Panu Aleksandrowi (nazwisko nie jest wskazane, bo Pan Aleksandr jest osobą bardzo skromną), który włożył wiele wysiłków w procesie stworzenia tej strony: oczyszczaniu i fotografowaniu miejsc pogrzebu, stworzeniu katalogów pomników i rozmieszczeniu ich w stronie z przywiązaniem do koordynat GPS oraz stworzeniu mapy cmentarzu i panoram.

Jeśli Państwo mają pytania, propozycje lub życzenia prosimy kierować je na nasz adres: