O stronie


Celem stworzenia tej strony internetowej jest pozostawienie dla kolejnych pokoleń pamięci historycznej o Polakach, zamieszkałych wcześniej w Mohylewie i jego okolicach, zachowanie miejsc pogrzebu Polaków oraz pomoc w poszukiwaniu grobów przodków za pomocą sieci internetowej.

Strona była stworzona członkami Mohylewskiego Miejskiego Oddziału Związku Polaków na Białorusi.

Wyrażamy wdzięczność Panu Jerzemu (nazwisko nie jest wskazane, bo Pan Jerzy jest osobą bardzo skromną). To byłą jego propozycja stworzenia strony internetowej, podobnej do graves.by, ale dla Polskiego cmentarza w Mohylewie. Oprócz tego włożył on wysiłki w procesie oczyszczania pomników i poszukiwaniu błędów na tej stronie internetowej. Także wyrażamy wdzięczność Panu Aleksandrowi (nazwisko nie jest wskazane, bo Pan Aleksandr jest osobą bardzo skromną), który włożył wiele wysiłków w procesie stworzenia tej strony: oczyszczaniu i fotografowaniu miejsc pogrzebu, stworzeniu katalogów pomników i rozmieszczeniu ich w stronie z przywiązaniem do koordynat GPS oraz stworzeniu mapy cmentarzu i panoram.

Jeśli Państwo mają pytania, propozycje lub życzenia prosimy kierować je na nasz adres: