Adelaida
Korsak
września

Ś.P.
Adelaida Korsak
Zmarła 1 września 1910r.
Mając lat 76
Proszę o pozdrowienie
Anielskie

Korsak