Aloizy
Wojnicz-Sianożęcki
 1754 — 
 1840

D.O.M.
Aloizy
Wojnicz-Sianożęcki
Prezydent Sądow Głownych Gub.
Mohylewskiej, Bielicki Szlachecki
Marszałek i Kawaler
Ur. Rku 1754 um. 1840

Wojnicz-Sianożęcki

GPS-Latitude: 53.9045219
GPS-Longitude: 30.3185839