Anna
Sawicka
???—
grudnia
 1915

ś.p.
Anna Sawicka
zm 8 grud. 1915
miała lat 77

Sawicki

GPS-Latitude: 53.9040718
GPS-Longitude: 30.3174496