Antoni
Litwiński
???—
29 
lipca
 1871

Antoni Litwiński
Umarł 29 lipca 1871 roku
mając 75 lat

Litwiński