Kochajęce Dzieci
Naydroższey najlepszey
Matce ten pomnik
postawili

Bezimienny