Eleonora
Około-Kułak
???—
28 
sierpnia
 1916

Ś.P.
Eleonora
Około-Kułak
żyła lat 37
Zmarła 28 sierpnia
1916r.

Okoto-Kułak