Ewa
Skałyszewicz
Kark
28 
maja
 1808 — 
26 
sierpnia
 1837

TU złożone zwłoki ś. p. Ewy z Karków
Tytularney sowietnikowey Skałyszewiczowey
która się urodziła 28 Maia 1808 r. a przeniosła się
do wieczności 26 sierpnia 1837 roku,
Czuły mąż po przeżyciu 5 lat 4
miesięcy i 8 dni z sobą na uczczenie
Jey grobu ten pamiętnik wznosząc
przechodnia prosi
O POZDROWIENIE ANIELSKIE

Skałyszewicz
Kark

GPS-Latitude: 53.9041824
GPS-Longitude: 30.3184891