Juzef
Mauro
19 
marca
 1820 — 
13 
marca
 1858

Tu Złożone Zwłoki Kapitana Kazańskiego
Draguńskiego Pułku
Juzefa Mauro
Urodził Się 1820 Roku 19 Marca
Umarł 1858 Roku 13 Marca
On Wzniósł Ten Pamiętnik Ojcu
Swemu I Sam Pod Nim Spoczywa
Kto Zbliży Się Do Tego Grobu
Niech Zmówi Wieczny Odpoczynek
Za Duszę Juzefa

Mauro

GPS-Latitude: 53.9043808
GPS-Longitude: 30.3184318