Konrad
Żukowski
29 
kwietnia
 1857 — 
23 
kwietnia
 1877

Rodzice I Brat
Konradowi Żukowskiemu
Ur: d 29 kwietnia 1857 R
Zmarł d 23 kwiet: 1877 R

Żukowski

GPS-Latitude: 53.9043617
GPS-Longitude: 30.3187664