Ludwika
Orłowska
kwietnia
 1812 — 
kwietnia
 1900

Ś.P.
Ludwika Orłowska
urod. 8 kwietnia 1812r.
umar. 5 kwietnia 1900r.

Orłowski

GPS-Latitude: 53.9046783
GPS-Longitude: 30.3182430