Marcella
Butkiewicz
28 
marca
 1903

Ś. P. Marcella Butkiewicz
Droga Matka i Żona
Umarła 28 Marca 1903r.
Boże Miłosierny Bondź
Miłośtiw za jej Dobroć

Butkiewicz

GPS-Latitude: 53.9046135
GPS-Longitude: 30.3188648