Maryja
Mordwinowa
???—
listopada
 1887

Ś.P.
Maryja
Mordwinowa
umr. 9go Listop. 1887r.
Boże! badź miłościw!

Mordwinow

GPS-Latitude: 53.9041481
GPS-Longitude: 30.3187027