Mikołaj
Kossaczewski
???—
24 
listopada
 1892

Ś. P. Mikołaj Kossaczewski
Um. 24 Listop. 1892 r.
Prosze zmówić anielskie pozdrowienie

Kossaczewski

GPS-Latitude: 53.9046326
GPS-Longitude: 30.3188400