Symon
Biniewski
 1776 — 
30 
lipca
 1848

Tak z bytu do nicestwa kolej niedaleka....
Zionęl wiatr zarazliwy i nie masz człowieka
On pójdzie gdzie zasłużył przez rozum i cnoty...
Przyiaciele! nie zbłądzi znał cel swej istoty.

Tu spoczywa świętey pamięci Kolegijalny
Radca Symon Biniewski urodzil
się w 1776 r. a umarł 1848 r. lipca 30 zyl 72 lata
Stroskana żona z dziecmi ten pomnik poswięca
Przechodniu chciey za dusze tego weszlchąc do Boga.

Biniewski

GPS-Latitude: 53.904314
GPS-Longitude: 30.318661