Tekla
Kałussowska
???—
18 
października
 1893

Adama i Tekli
Kałussowskich
zm.
1887 x/28 1893 x/18
Boże świec duszom ich.

Kałussowski

GPS-Latitude: 53.9045067
GPS-Longitude: 30.3186645