Elżbieta
Zieńkowicz
25 
lipca
 1835 — 
13 
września
 1898

Tu leży Elżbieta Zieńkowicz
Urodziła się 25 lipca 1835 r.
Umarła 13 września 1898 r.
Prosi o Anioł Pański

Zieńkowicz

GPS-Latitude: 53.9043541
GPS-Longitude: 30.3187241