Józef
Zgierski
31 
grudnia
 1791 — 
11 
marca
 1851

Tu spoczywają zwłoki stej pamieci
Józefa Zgierskiego - Kaszy
Kollezskiego Assesora
Urodził się 1791 r. grudnia 31 dnia
a przeniósł się do wieczności 1851 r.
Marca 11 dnia
Przechodnia prosi o pozdrowienie anielskie za duszę swoją
Ten pomnik na uczczenie zmarłego żona jego wzniosła

Zgierski