Ewa
Kowalewska
???—
30 
września
 1848

D.O.M.
Ewa
Kowalewska

Umr. 30 Wrzesnia
1848 Roku

Kowalewski

GPS-Latitude: 53.9044342
GPS-Longitude: 30.3181744