Felicja
Bakszewiczowa
16 
października
 1842 — 
marca
 1862

Ś.P.
Felicja z Suerrow
Bakszewiczowa
Urodziła się dnia 16 pażdziernika
1842 roku
Umarła dnia 5 marca
1862 roku

Bakszewicz
Suerr

GPS-Latitude: 53.9044304
GPS-Longitude: 30.3187913