Ignacy
Baniewicz
???—
15 
stycznia
 1916

Ś.P.
Tu spoczywają zwłoki
Radcy Tytularnego
Jgnacego
Baniewicza
zm.d.15 stycz. 1916

Prosi o westchnienie
do Boga

Baniewicz