Jan
Sypinski
???—
marca
 1877

Tu spoczywają zwłoki
Ś.P.
Podpołkownika Jana
Sypinskiego.
urodzonego z Łowinieckiey.
przeżywszy 81 r:
przeniosł się do wieczności
R: 1877 Marca 6 d:
Przechodnia Prosi
o Anielskie Pozdrowienie.

Sypinski

GPS-Latitude: 53.904294
GPS-Longitude: 30.319135