Maryja
Szablewicz
Bartoszewicz
czerwca
 1865 — 
17 
marca
 1890

Ś. P.
Maryi z Bartoszewiczów
Szablewicz

Przed Twoją Wolą
Padamy w pokorze,
Nie sądź nas według
Grzechów naszych Boże,
Daj duszom zmarłych
Wszechmogący Panie
W raju mieszkanie

Ur. 18 3/VI 65
Um. 18 17/III 90

Szablewicz
Bartoszewicz

GPS-Latitude: 53.9046669
GPS-Longitude: 30.3182526