Ludwika
Górska
Giżycka
10 
września
 1837 — 
sierpnia
 1872

Ludwika z Giżyckich,
Górska urodzona
10-Września 1837 roku
umarła 1-Sierpnia
1872 roku.

W smutku, od męza
dla cnotliwej zony,
I od syna matce, ten
znak położony.

Górski
Giżycki

GPS-Latitude: 53.9043121
GPS-Longitude: 30.3192215