Mieczysław
Głowacki
25 
maja
 1870

Mieczysław
Głowacki
Przezywszy
lat 39
Przeniosł się
do wiecznosci
25 maja 1870 r.

Głowacki

GPS-Latitude: 53.9043846
GPS-Longitude: 30.3178654