Ludwika
Świderska
Hornoska
15 
lipca
 1841 — 
13 
???
 1894

Tu Spoczywają Zwłoki
Ś. P.
Ludwiki z Hornoskich
Świderskiej
Ur. 15 Lipca 1841 Roku
Um. 13 ??? 1894 Roku
Pokój duszy jej

Świderski
Hornoski

GPS-Latitude: 53.9045639
GPS-Longitude: 30.3191700