Stefan
Niedźwiecki
???—
czerwca
 1880

Stefan
Niedzwiecki
Zył lat 48,
Umarł 1880 Roku
6 Czerwca

Niedźwiecki